Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình
 • Đỗ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Số sổ BHXH 3415022800 cấp ngày 27/4/2015

 • Trần Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào trường 01/09/2001

 • Trần Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày đóng BH 01/01/2002

 • Bùi Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ngày đóng BH 01/01/2008

 • Phan Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày đóng bảo hiểm 01/01/2002

 • Vũ Thị Hương Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giaó viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ngày đóng bảo hiểm 01/01/2008

 • Lê Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ngày đóng Bảo hiểm 01/01/2002

 • Hoàng Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày tuyển dụng 01/07/2010

 • Lê Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày tuyển dụng 05/09/2015

 • Bùi Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ngày đóng BH 05/03/2014

 • Bùi Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   trung cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ngày đóng Bh 01/06/2012

 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bếp trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ngày đóng Bh 05/03/2014