Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình

Khi đi khám bệnh tại nơi không nhận KCB BHYT có được thanh toán BHYTKhi đi khám bệnh tại nơi không nhận KCB BHYT có được thanh toán BHYT

Theo quy định tại Luật BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT là cơ sở y tế theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với tổ chức Bảo hiểm xã hội (BHXH). Người dân, lao động đăng ký nơi KCB theo BHYT tại những địa điểm trên và danh sách các địa điểm KCB này do từng địa phương cung cấp.

Xem trả lời

Mức hưởng BHYT thực hiện theo quy định của luật về thực hiện KCB đúng tuyến, trái tuyến…

Riêng trong trường hợp anh Gờ đi khám tại bệnh viện không nhận KCB theo BHYT thì vẫn được BHYT chi trả tiền trực tiếp theo quy định tại Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Theo đó, người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định cho BHXH cấp huyện nơi cư trú:

- Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành

- Giấy ra viện

- Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan)

Mức thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT nhưng tối đa như sau:

- Ngoại trú: Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương 60.000 đồng/đợt KCB

- Nội trú:

+ Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương: 500.000 đồng/đợt KCB

+ Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương: 1.200.000 đồng/đợt KCB

+ Cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương: 3.600.000 đồng/đợt KCB.

Điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ ốm đauĐiều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ ốm đau

Khi tôi bị bệnh (cảm, sốt, đau bụng…) đều làm đơn xin phép và được duyệt (vẫn được hưởng lương) nhưng bị trừ vào ngày nghỉ phép năm. Tuy nhiên, một số người quen của tôi  thì nói rằng công ty họ sẽ không bị trừ phép năm những ngày đó và vẫn được hưởng lương theo chế độ bảo hiểm xã hội.

Xem trả lời

Khi bị bệnh chị cần đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế để khám bệnh, chữa bệnh; và đề nghị họ cấp giấy xác nhận về việc bị bệnh này. Sau đó,mạng giấy xác nhận của cơ sở Y tế nộp cho đơn vị (thường là bộ phận hành chính,) để họ làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau.

Điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ ốm đau được thực hiện theo Điều 25, Điều 26 và 28 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Hỏi đáp về luật bảo hiểm ốm đau thai sảnHỏi đáp về luật bảo hiểm ốm đau thai sản

Căn cứ để tính ngày xin nghỉ ốm đau 

Xem trả lời

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày của những ngày lẻ không trọn tháng = Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngày X Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau”.

C