Chi bộ trường Mầm non Bình Định tổ chức kiểm điểm Đảng viên năm 2019.