Một số hình ảnh của Trường mầm non Bình Định trong thời gian nghỉ cách ly toàn xã hội.