Trường Mầm non Bình Định tham gia chương trình văn nghệ hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.