Trường mầm non Bình Định tổ chức cân đo biểu đồ quý II cho học sinh toàn trường năm học 2021-2022