Trường Mầm non Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020.