Trường Mầm non Bình Định tổ chức phun phòng dịch Covid-19