Trường mầm non Bình Định tham gia chương trình văn nghề chào mừng hội nghị khuyến học xã Bình Định