Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động tháng 9 năm 2021

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN BÌNH ĐỊNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                     Bình Định,  ngày 27 tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG  09  NĂM 2021

               Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương.

-  Căn cứ vào sự chỉ đạo của Cấp học mầm non huyện Kiến Xương về việc thực hiện báo cáo định kỳ cuối tháng  về các công việc thực hiện trong tháng và trong tháng tới.

-  Căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 09 năm 2021 của nhà trường

Ban giám hiệu nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 09/2021 và  các nhiệm vụ thực hiện trong tháng 10/2021  về  PGD như sau:

I. Đánh giá chung:

Trong tháng 9 vừa qua nhà trường đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chung của Cấp học cũng như nhiệm vụ riêng theo đặc thù của trường và địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là: Nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục học sinh đúng quy định, 100% trẻ được đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần.

      II. Những  kết quả cụ thể:

       1.Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch bệnh covid-19 theo quy định khi học sinh đi học trở lại vào ngày 01/09/2021.

      2. Công tác phổ cập và huy động số lượng: Thực hiện điều tra cập nhật bổ sung trẻ từ 0-6 tuổi theo dân số độ tuổi, thực hiện viết lại sổ phổ cập sâu 5 năm. Phân công nhiệm vụ và giao học sinh cho các nhóm-lớp.

Số lượng học sinh vào học:  385 cháu ( MG 310/293=106 % ( 17 cháu mắc kẹt học nhờ);  NT 75/214 = 35 %

        3. Chất lượng.

   * Nuôi ăn bán trú: Duy trì nề nếp việc tổ chức  nuôi ăn bán trú theo quy định đảm bảo an toàn VSTP- các món ăn  và chất lượng bữa ăn... đạt nề nếp chất lượng, an toàn.

  - Thực hiện cân, đo, tính biểu đồ (quý I) 100 % học sinh, kết quả số cháu PTBTCN 369/385 = 95,8%; số cháu PTBTCC  368/385 = 95,6%; không có cháu SDD nặng và thừa cân béo phì.

- Tổ chức cho 100 % Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và các nhà cung cấp thực phẩm cho trường đi tập huấn kiến thức chuyên môn về VSATTP và khám sức khỏe theo quy định.

       * Giáo dục:

       - Tư vấn với phụ huynh mua sắm đủ, kịp thời mọi đồ dùng, sách vở cho 100% học sinh theo quy định. Dán ký hiệu và hướng dẫn trẻ sử dụng;

 

       - Thực hiện rèn nề nếp, thói quen học sinh đầu năm theo quy định độ tuổi đảm bảo học sinh có nề nếp tốt;

      - Chỉ đạo CBGV làm hồ sơ sổ sách đủ số lượng, đúng yêu cầu, kịp thời gian, các

 

nhóm-lớp thực hiện các hoạt động giáo dục hàng ngày đúng quy định về thời khóa biểu.

       - Xây dựng, bổ sung kế hoạch giáo dục phát triển nhà trường; các nội quy, quy chế , kế hoạch năm học và các công tác khác theo quy định. Duyệt kế hoạch năm học với PGD đúng lịch quy định.

      Triển khai và tổ chức cho phụ huynh lớp 4 tuổi và 5 tuổi đăng ký cho con làm quen với tiếng anh theo tình thần tự nguyện.

        Thực hiện nghiêm túc các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn trực tiếp, trực tuyến đầu năm học của ngành học cấp trên.

      3.  Công tác khác:

      - Tài chính: Tổ chức các cuộc họp bàn-thỏa thuận-thống nhất về kế hoạch thu-chi năm học mới, thực hiện công khai kế hoạch thu chi  theo đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên

    - Chuẩn bị đủ; kịp thời các điều kiện về CSVC, trang thiết bị, tạo môi trường GD (kiểm tra, xây dựng kế hoạch, tổ chức mua mới, sửa chữa, bảo dưỡng...) đảm bảo an toàn, đẹp hấp dẫn trẻ.

     - Chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng chỉ đạo và tạo được tâm thế phấn khởi cho học sinh-giáo viên bước vào năm học mới.

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức đầu năm đúng, đủ nội dung, đặt hiệu quả cao. 100% CBGVNV đăng ký danh hiệu thi đua và ký cam kết theo quy định.

     - Đáp ứng đúng-đủ-kịp thời mọi văn bản chỉ đạo của ngành học và các cấp quản lý diễn ra trong tháng  

III. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021

1 Tiếp tục huy động tăng số lượng học sinh nhà trẻ từ 7-10 cháu, duy trì tỷ lệ chuyên cần trên 92%, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh khác theo mùa và thực hiện nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày theo quy định và thời gian biểu, thời khóa biểu đảm bảo nề nếp kỹ năng chất lượng tốt và tuyệt dối an toàn cho trẻ.

2. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách chung riêng đối với từng CBGVNV

3. Tổ chức chuyên đề khối mẫu giáo và áp dụng phương pháp giáo dục Steam

4.Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên hàng ngày

5.Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập năm 2021 và PGD kiểm tra chuyên môn hàng tuần.

6. Thực hiện nghiêm túc việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

7. Tổ chức thao giảng đầu năm (áp dụng công nghệ số), thi hồ sơ giáo án.

8.Tổ chức chuyên đề “Đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ”

9.Môi trường giáo dục: Hoàn thiện khu vui chơi trải nghiệm với cát và nước cho học sinh.

10. Thực hiện các kế hoạch trong tháng theo quy định nghiêm túc, đáp ứng đúng đủ kịp thời mọi văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý diễn ra trong tháng./.

                                                                                        TMBGH NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng

 

 

 

Trần Thị Hoa