Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

HƯỚNG DẪN - VIỆC GẮN KẾT GIỮA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG HẰNG NĂM

Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn cách trình bày văn bản đúng chuẩn theo thể thức mới từ 05/3/2020

Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CÔNG VĂN 9747/VPCP-CN NĂM 2019 VỀ RÀ SOÁT, XỬ LÝ VIỆC CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ, GIẤY CHỨNG NHẬN TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Ngày ban hành:
26/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định vệ tặng quà cho phụ nứ nhân ngày 8/3

Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 204/2014/TT-BTC NGÀY 23/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Ngày ban hành:
20/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

15861/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn công tác khóa s kế toán niên độ 2018 trên TABMIS

Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ

Ngày ban hành:
15/11/2018
Ngày hiệu lực:
15/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực