Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

15861/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn công tác khóa s kế toán niên độ 2018 trên TABMIS

Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2018
Ngày hiệu lực:
09/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán HCSN

Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực